Відпрацювання здбувачами освіти навчально - виробничої практики.