Про проведення тижня з охорони праці.

 

        Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно – гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним з найважливіших у роботі професійно – технічного училища № 22 смт Велика Лепетиха. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму здобувачів освіти у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань.

     На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 «Про День охорони праці», який в Україні відзначається щорічно 28 квітня - у Всесвітній день охорони праці,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.04.2021 р № 1/9-184 «Про відзначення у 2021 році Дня охорони праці», з метою виконання листа Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації від 13.04.2021 № 02-14-1377/0/21/323-10 з 26 по 30 квітня 2021 року у закладі організовано проведення Тижня охорони праці під гаслом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».

         З 26 по по 30 квітня 2021 року відповідно до комплексного плану заходів проведення Тижня охорони праці в освітньому закладі було проведено наступні заходи:

26.04.21 року

 1. Розроблено план заходів з підготовки та проведення Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці.
 2. Доведено до відома працівників та здобувачів освіти училища плану заходів з підготовки та проведення Тижня охорони праці в освітньому закладі з метою реалізації на відповідному рівні.
 3. На сайті  училища розміщено план заходів з підготовки та проведення Тижня охорони праці.
 4. Оформлено виставку нормативної та фахової літератури. 

27.04.21 року

 1. Для здобувачів освіти проведено вікторину з предмету «Основи безпеки руху». 
 2. Проведено перевірку: 
 • куточків охорони праці в навчальних кабінетах, виробничих майстернях, спортивному залі;
 • наявності та дотримання відповідних інструкцій;
 • ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти;
 • ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці з працівниками училища;
 • наявності планів евакуації на кожному поверсі, виробничих майстернях;
 • умов проживання здобувачів освіти у гуртожитку;
 • наявності та стану первинних засобів пожежогасіння.

 

 1. 28.04.2021 року
 1. Для здобувачів освіти проведено інформаційно - роз’яснювальну лекцію  «28 квітня – Всесвітній  день охорони праці». 
 2. Оформлено виставку малюнків та плакатів. 
 1. Відпрацьовано сигнали сповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації зі здобувачами освіти та працівниками училища.
 2. Для працівників училища проведено засідання круглого столу на тему: «Професійні захворювання – проблема глобального масштабу».

29.04.21 року

1. Для здобувачів освіти проведено інформаційну годину на тему «Здоров’я понад усе!» 

2. Здійснено перевірку виконання положень розділу з охорони праці в колективному договорі.

3. Здійснено огляд території на наявність відкритих люків колодязів каналізації, гострих металевих предметів на спортивному майданчику.

30.04.21 року

1. Підведено підсумки проведення Тижня охорони праці.

2. Систематизовано матеріали проведення Тижня охорони праці.

 

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства, а збереження здоров’я та життя здобувачів освіти і працівників залежить від кожного, хто бере участь у навчально-виховному процесі. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві - це запорука збереження здоров’я працівників та найціннішого — людського життя.

Отже, пріоритетною темою Всесвітнього дня охорони праці – 2021 р. стала тема «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР». В рамках Тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності встановлено:

- стан приміщень освітнього закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205;

- працівники закладу своєчасно проходять медичні огляди;

-виробничі майстерні ізольовані від інших навчальних приміщень;

- вказані місця знаходження пожежних щитів;

- в наявності написи про величину напруги на розетках.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і здобувачів освіти. Стан виконання цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі

У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. В  кожному кабінеті навчального закладу є «Куточок з охорони праці».

Всі педагогічні та технічні працівники знають, як діяти у випадку пожежі, дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, техногенної безпеки, сумлінно дотримуються інструкцій з охорони праці в училищі.

Керівниками структурних підрозділів постійно забезпечуються заходи, щодо дотримання в підпорядкованих структурних підрозділах безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, запобігання виробничим травмам і погіршенню стану здоров᾿я працівників, поліпшення показників охорони здоров᾿я і безпеки праці.

У ході проведення Тижня з охорони праці всі заплановані заходи виконано.

Вся інформація розміщена на сайті закладу.

Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі, на робочих місцях, не виявлено.