«Інноваційні підходи в організації виховної роботи»

           Тенденції розвитку сучасної професійно-технічної  освіти  зумовили необхідність упровадження інноваційних процесів в освітньому середовищі, заміну шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними, дієвими та адаптованими до сьогодення.

          Саме з цією метою в освітньому закладі проводяться інструктивно-методичні наради, тренінги для педагогів,  засідання методоб»єднання класних керівників, які дають можливість кожному педагогу розкрити  ключові  компоненти своєї професійної майстерності,  творчі здібності, інтереси.

         Уміння працювати у творчому режимі дає можливість обміну педагогічним досвідом, сприяє формуванню дружнього колективу, успішно реалізувати завдання виховної роботи зі здобувачами освіти.