Інформація про заклад

 

 

 

Професійно – технічне училище № 22 смт Велика Лепетиха – державний професійно - технічний заклад ІІ атестаційного рівня, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової, повної загальної середньої освіти, а також професійно – технічне навчання, перепідготовку працюючих робітників і незайнятого населення.

Навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти і науки України, департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Управлінні державної казначейської служби України  у Великолепетиському районі, штамп, печатку. Юридична адреса: 74502 Херсонська область, смт Велика Лепетиха,         вул. Українська, 55. Електронна адреса: 022ptu@i.ua. Код закладу 02548311.

З 2013 р. заклад підключений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Професійно – технічне училище № 22 смт Велика Лепетиха засноване у 1958 році як Великолепетиське училище механізації сільського господарства №8 для підготовки робітничих кадрів для сільського господарства Великолепетиського та Горностаївських районів. Профіль підготовки - трактористи-машиністи, механізатори тваринницьких ферм.

     У 1963 році згідно з наказом №178 обласного управління профтехосвіти УМСГ- 8 реорганізовано у СПТУ-22 з контингентом учнів 450 осіб. Базовими підприємствами училища були колгоспи району.

З 1975 року училище починає підготовку робітничих професій: столяр, муляр–будівельник, штукатур, автокранівник. У 1988 році відповідно до рішення Херсонського обласного виконавчого комітету № 220 училище реорганізовано у ПТУ-22 смт Велика Лепетиха.

     З урахуванням потреб регіону відкриваються нові професії: у 2001 р.- «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих  товарів»;  у 2002 р. -  «Тракторист – машиніст с/г виробництва (кат. «А»)»; у 2003 р. – «Електрозварник ручного зварювання. Муляр. Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)».

У 2004 р. за договором з Херсонським обласним центром зайнятості училище розпочало курсову підготовку незайнятого населення за професіями: «Штукатур», «Лицювальник – плиточник», «Тракторист – машиніст с/г виробництва (кат. «А»)»,  «Тракторист – машиніст с/г виробництва (кат. «В»)», «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування».

У своїй діяльності училище дотримується законності, державної дисципліни і керується законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року №1240, Положенням про організацію навчально – виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419 (зі змінами), Статутом училища, затвердженим наказом Міністерства науки і освіти України від 14.08.2013 року № 1170  та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Згідно наказу управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації від 06.06.2007р. № 262 проведено атестацію навчального закладу (протокол ДАК від 28.03.2008 р. № 70, свідоцтво про атестацію від 26.11.2015 р. серія РД № 040571).

Навчальний заклад забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійно – технічної освіти та повної загальної середньої освіти і здійснює первинну професійну підготовку, професійно – технічне навчання, перепідготовку згідно ліцензії АЕ №285685 з  9  професій, 4 з яких інтегровані. Атестації підлягають всі професії.

Приміщення училища знаходиться в комплексі типової забудови і складається: з головного навчального корпусу, де розміщені 16 навчальних кабінетів, медичний пункт, бібліотека з читальною залою, спортивний зал,  їдальня - на 150 місць. У навчально – виробничому корпусі розташовані 7 майстерень, 2  лабораторії. Гуртожиток знаходиться в пристосованій будівлі з проектною потужністю – 75 місць, є спортивний комплекс. Училище має навчальне господарство –  площею 4,4 га, машинний двір, навчальний полігон для навчання учнів індивідуальному водінню тракторів і автомобілів. Площа на одного учня складає: в навчальних кабінетах – (1,8–2,4) кв.м.; лабораторіях – (2,7-6,0) кв.м.; майстернях – (4,0-8,2) кв.м.

Санітарно-технічний та протипожежний  стан приміщень відповідає встановленим нормам і вимогам, про що свідчить акт готовності до нового навчального року від 03.05.2017 р.

Навчальний процес забезпечують 9 викладачів, що складає 100% від штатного розпису та 7 майстрів виробничого навчання, що складає 78 % від штатного розпису.

Мовний режим та національна символіка в училищі відповідають законодавству України.

Діяльність професійно – технічного училища № 22 смт Велика Лепетиха відповідає заявленому статусу та здійснюється на рівні ДС ПТО з дотриманням вимог діючих нормативно-правових актів на право навчального закладу здійснювати освітню діяльність.

 

                                                            Формування контингенту учнів, слухачів

Учнівський контингент училища формується в межах ліцензованого обсягу, відповідно до державного замовлення та регіонального замовлення, з урахуванням потреб регіону в кваліфікованих робітниках та на підставі договорів з підприємствами, організаціями-замовниками кадрів.

Динаміка формування учнівського контингенту за останні три навчальні роки становить: 2013-2014н.р. – 190 учнів; 2014-2015н.р. - 171 учень, 2015-2016 н.р. - 176  учнів, 2016-2017н.р. – 171учень, 2017 -2018н.р. – 187 учнів. Наповнюваність навчальних груп в середньому  23-25 учнів.

Профорієнтаційна робота проводиться, планується і здійснюється згідно з річним планом роботи училища на протязі всього календарного року. Щорічно проводиться закріплення працівників училища за школами  Великолепетиського, Горностаївського, Верхньорогачицького районів для проведення відповідної роботи (наказ від 21.01.2017р. № 25). Використовуються різноманітні форми: тематичні зустрічі з випускниками шкіл районів, «Дні відкритих дверей», роз’яснювальна робота серед учнів шкіл і їх батьків, розповсюдження інформаційних буклетів, розміщення оголошень профорієнтаційної спрямованості у місцевій пресі (газети «Таврійські вісті», «Статус»), в мережі Інтернет створено власний інформаційний сайт (ptu22.org). Хід профорієнтаційної роботи обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, при директорові тощо.

Прийом учнів на навчання здійснюється згідно Правил прийому, розроблених відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року №499, погоджених директором департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації  і затверджених директором училища.

З метою організації прийому учнів на навчання наказом директора училища кожного року створюється приймальна комісія, очолює і регулює порядок роботи якої директор. До роботи комісії залучаються практичний психолог та медичний працівник. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесід, направлених на профіль обраної професії і за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками. Зараховуються поза конкурсом: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами). Діти – інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до ст. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; особи, яким за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; дітям військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань; працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками.

Зарахування учнів до училища фіксується протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора не пізніше, ніж за п’ять днів до початку занять, після чого відомості про них заносяться до поіменної книги обліку особового складу учнів училища та до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Особові справи учнів зберігаються належним чином у відповідності з інструкцією, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240.

Фактичний контингент станом на 01 жовтня 2017 р. становить 187 осіб, що відповідає ліцензованому обсягу за професіями, курсами, формами навчання що відображено у таблиці: